Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Edmond Hido
Rezultate gjithsej: 2

R I O F A R M A

J61817032C
(Tregetim me shumice dhe prodhim e medikamenteve farmaceutike, imp-eks i tyre, pajisje, instrumenta medicinale, sanitare, ushqimedietale per femije.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTERLOGISTIC (Ish INTERAS GROUP)

K21605003M
(Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje , magazinoje, ruaje, eksportoje apo tregtoje me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, bujqesore e blegtorale, industrial )

Tiranë 70407184 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni