Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Eduard Curraj
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

DELTA PHARMA - AL

K62202046U
(Shoqëria ka për objekt kryerjen e çdo veprimtarie të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në çdo veprim apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryeje një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e kri)

Tiranë 90435253 ALL

Curri Group

M21409019O
(Zyre konsulence ne fushen e investimeve te huaja dhe vendase. Pjesemarrje ne shoqeri te ndryshme. Investime ne shoqeri te ndryshme. Gjithashtu shoqeria mund te ushtroj edhe cdo lloj aktiviteti tjeter te pash)

Tirane ALL

DELTA HOLDING

M31316015P
(Objekti i aktivitetit te Shoqerise, perfshin por nuk kufizohet me sa me poshte: a) Themelimi, krijimi dhe administrimi i shoqerive dhe sipermarrjeve shqiptare dhe te huaja si dhe pjesemarrja ne to; b) Blerja)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni