Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Eduart Resuli
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

RESULI - ER

L12510413V
(Tregtim me shumice e pakice i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, gazit te lengshem, vajrave lubrifikante dhe artikuj te ndryshem . Importi dhe eksporti i naftes ,gazit dhe nenprodukteve te tyre, benzine, )

Fier 23745886 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni