Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Elton Mataj
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

EL-POWER

L12009008K
(Veprimtari private në fushën e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndërtimin e linjave elektrike të TN, TM, TU mbi tokësore (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energji elektrike dhe telekomunik)

Tiranë 17338069 ALL

HYDRO TEC

L81530030A
(Prodhim, Import, eksport dhe furnizim i energjise elektrike , si dhe makinerive e pajisjeve per ushtrimin e aktiviteteit te shoqerise. Ndertimi i hidrocentraleve, termocentraleve dhe impianteve te tjera per )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni