Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Elvi Fundo
Rezultate gjithsej: 2

CNA Media (ish "EJON Media Group")

L72011012I
(Web online, Fushata te ndryshme reklamash, publikimesh dhe prodhime mediatike. Shoqeria do te ushtroje cdo aktivitet ndihmes ne perputhje me legjislacionin Shqiptar i cili i sherben aktivitetit te saj kryeso)

Tiranë ALL

City News Albania

M22113005L
(Veprimtari ne fushen e mediave audiovizive, transmetim dhe ritransmetim te informacioneve dhe programeve televizive.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni