Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Endri Puka
Rezultate gjithsej: 3

INTERCHANGE ANTEL

K24220401U
(Kryerjen e sherbimeve telefonike te furnizimit, instalimit dhe rishitjes se rrjeteve dhe paisjeve te telekomunikacionit dhe te pajisjeve elektronike, si dhe aktivitete te tjera te lidhura me to)

Fier ALL

AKSENT L&BC (ish "AKSENT BUSINESS CONSULTING")

L91406014L
(Hartimi i strategjive te biznesit per industri te ndryshme. Kryerja e analizave dhe vleresimeve te biznesit per industri te ndryshme, keshillime, studime tregu, hartime plan biznesi. Modelim bizneseve te rej)

Tiranë ALL

AKSENT MARKETING

M12305022M
(Sherbime ne fushen e Marketingut, Reklamave, Marredhenieve me Publikun, Promocionin, Organizim Eventesh. Hartimi i strategjive, kryerja e analizave dhe vleresimeve, dhenia e konsulences per subjekte te ndrys)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni