Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Eral Myftaraj
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

AL-MEXWOOD

K36603807B
(Studime dhe projektime ne fushen e pyjeve,zbatime te punimeve pyjore,pyllezimet,sistemimet malore,gjueti sportive e turistike te faunes se eger,germime dheu, murature e beton arme,prishje dhe punime toke te )

Gramsh 21248712 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"METEO".SH.p.k

L26310801C
(Ne fushen e ndertimit, punime e germime ne toke, ndertime civile e industriale, veshje fasadash, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile, industriale. Ndertim rruge autostrada, mbikalime hekurudha, tramv)

Elbasan 3922525 ALL

Albanian Archives

L92023007L
(Ushtrimi i veprimtarisë së arkivës private sipas përkufizimit të termit "Arkiv Privat" të vendimit nr.35 të datës 24.1.2018 të Këshillit të Ministrave, shoqëruar me licensën me kodin VI 1.A. Për k)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni