Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Eraldi Brahaj
Rezultate gjithsej: 2

Key Promotions

M11508007L
(Aktivitete të agjentit dhe ndermjetsit për shitje: Promovim, shitje të produkteve dhe shërbimeve vetjake dhe te paleve të treta; perfshire ato me and e telefonatave, kanaleve CallCenter, informatikes, inte)

Tirane ALL

Velvet lounge

M31704063J
(Bar dhe Kafe;Organizimi i eventeve argetuese;Shoqëria mund te kryeje çdo veprimtari te nevojshme e te dobishme te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni