Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ervin Paçi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

A V E CONSULTING

K81321002M
(Për punime dhe për vlerësim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, për aktivitetet e poshtë shënuara. Ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshjeve )

Tiranë 41504111 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni