Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ervin Tartaraj
Rezultate gjithsej: 2

APIS CONSTRUCTION ( ish "GLOBAL SERVICE CONSULTING")

L41513008A
(Shërbime ndërmjetësimi dhe analiza në transaksione ekonomike dhe ligjore. Konsulencë në aktivitete të lidhura në mënyrë direkte apo indirekte me aktivitetin e pasurive të paluajtshme, ndërtimit, )

Tirane ALL

SMART -CONSTRUCTION

L82231033A
(Shoqeria do te ushtroje aktivitet tregtar ne fushen : E zbatimit te punimeve te ndertimit, ndertim rruge, ujesjellesa dhe kanalizime, ndertime civile dhe ekonomike, rikonstruksione, tregtimi me shumice dhe p)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni