Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Esat Bojku
Rezultate gjithsej: 1

"MEDIA HOLDING"

M22207035F
(Objekti i aktivitetit te Shoqerise do te jete te kryeje cdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, vecanerisht sa me poshte: Aktivitete te ndryshme ne fushen e mediave; aktivitete te tregtis)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni