Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:FULMER HOLDING
Rezultate gjithsej: 2

KASTRATI HOTELS & TOWER

L82106038D
(Veprimtari tregtare te import eksportit, te turizmit; administruese, menaxhuese te nje hoteli turistik te nje niveli te larte si dhe te hoteleve te tjera ne te ardhmen sipas marreveshjeve e interesit per cdo ra)

Tiranë ALL

KASTRATI RESIDENCES

L91315035G
(Veprimtari tregtare të import eksportit, të turizmit, Ivestimi me qëllim zhvillimin, ndërtimin, projektimin, konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit. Import - eksport i të gjith)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni