Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fatbardh Doko
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

Doko (Ish SH.SH.M.N DOKO)

J62903324K
(Projektim, Furnizim, Ndertim , Testim per Linjat Elektrike te tensionit te ulet, te mesem dhe te lart. Projektim, Furnizim, Ndertim , Testim per Nenstacionet elektrike te tensionit te ulet, te mesem dhe te lart)

Elbasan 141250232 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DOALPAINT

K73206204L
(Prodhime tregetim matriale ndertimi,Bojra te ndryshme plus kolle,matriale inerte-gure,elemente qeramike tulla-tjegullafajance,elemente betoni e betonarme te zakonshempararendur-gure dekorative ,matriale lidhes )

Elbasan 16086994 ALL

Albania Power Core

M23112202T
(Ndertimi, instalimi, implementimi, shfrytezimi dhe operimi i parkut fotovoltaik. Prodhimi dhe furnizimi i energjise elektrike nga parku fotovoltaik. Importi dhe eksporti me shumice dhe pakice i te gjitha llo)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni