Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fatos Jaupi
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

Melograno

L32001022H
(Bare, restorante, snak bar, hoteleri. Import, eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, bujqesore dhe blegtorale si dhe te pijeve te ndryshme. Çdo aktivitet )

Tirane 4461984 ALL

Viola Green

L51928004K
(Shoqeria do te ushtroje aktivitet privat ne fushen e sherbimeve grumbullimin, seleksionim, perpunim, I mbejtjeve urbane, pastrimit te mbeturinave urbane, perpunimi i tyre, import - eksport i pajisjeve, makineri)

Tiranë ALL

FUSSBETT ITALIA

L63510001E
(Prodhimin, tregtimin dhe përfaqësimin si në Shqipëri ashtu dhe jashtë ( fason ) të fondeve, takave dhe artikujve të ndryshëm për këpucë dhe jo vetëm, prej gome, poliuterani, materiali termoplastik d)

Berat ALL

MEDSTAR

M11308026L
(Shoqeria me Pergjegjesi te Kufizuar " MEDSTAR" do te ushtroje aktivitetin e saj si qender mjekesore, ne fushen pediatrike, kardiopediatike, kirurgji vaskulare, gjinekologji dhe fertilizim in vitro, reumatologji)

Tirane ALL

RIVER CONSTRUCTION SHPK

M42914002S
(Sherbime ne fushen e ndertimit si ndertim i objekteve industriale dhe civile, rikonstruksione objekte sociale kulturore, industriale, banesa, eksport – import i makinerive e materileve te ndertimit, prodhi)

Berat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni