Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fatri Petku
Rezultate gjithsej: 1

4 KPPF

M01715004E
(Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe vleresim te pasurive te paluajtshme, Sherbime te planifikimit urban, Sherbime konsulence per studim - projektime, supervision punimesh, kolaudime dhe)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni