Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ferdi Marra
Rezultate gjithsej: 1

FLED

K17621104C
(Zbatim i punimeve te ndertimit, punim dheu, murature, beton arme, punime shembje, sistemime, etj. Ndertim rruge, vepra arti, kanalizime, ndertim gazsjellesa, godina civile, etj. Punime ne siperfaqet e gjelberta)

Berat 558215 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni