Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:First Investment Bank AD
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

Banka e Parë e Investimeve-Albania/ First Investment Bank Albania

K72014801J
(Qellimi kryesor i Bankës eshte te kryeje sherbime bankare kryesisht ndaj ndermarrjeve private te vogla, te mesme dhe te medha ne Shqiperi dhe te siguroje te ardhura te arsyeshme ne kapital per aksionerin e )

Tiranë 279349000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni