Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Flamur Hoxha
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB TIEFBAU

J66703049C
(Sipërmarrje ndërtimesh të veprave të ndryshme si: Ndërtim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, metro, tunele. Ndërtim ujesjellesa,punime në diga,hidrocentrale,vepra kullimi e vaditje.Ndërtim ura dhe)

Shkodër 21571163 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni