Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Florenc Sharka
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

LEON KONSTRUKSION 

K71820009I
(Ne fushen e ndertimit : Germime dheu me punime eventuale murature e beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim materiale ndertimi, ndertime civile dhe ekonomike, rrugore. Ndertime hekurudhore, u)

Tiranë 16705939 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni