Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Florian Budina
Rezultate gjithsej: 3

ANTIGONE RENTALS

L71611037J
(Agjenci mjete transporti te cdo loji me qera, Shitblerje te mjeteve te ndryshme. Agjensi Turistike, paketa turistike dhe cdo sherbim tjeter qe lidhet me kete aktivitet. Shitje bileta avioni dhe transport tje)

Tirane ALL

AB INVESTMENTS

L82418030I
(Konsulence manaxheriale, konsulence menaxhimi financiar, pergatitjen e planeve te biznesit, implementimin dhe zhvillimin e tyre. Agjensi turistike, sigurimesh. Shitje blerje e pasurive te patundshme. Marrje-)

Tirane ALL

ANTIGONE SOLUTIONS

M22429008J
(1) Konsulence manaxheriale, konsulence menaxhimi financiar,pergatitjen e planeve te biznesit, implementimin dhezhvillimin e tyre. 2) Agjensi turistike, sigurimesh. 3) Shitje blerjee pasurive te patundshme. M)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni