Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Foti Bardhi
Rezultate gjithsej: 1

LULI 06

K63127202E
(Shfrytezim pyjesh, pyllezime. Prodhim ,perpunim dhe tregetim te lendes drusore dhe dru zjarri. Tregetim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ushqimore, industriale, materiale ndertimi , hidrosanitare,)

Elbasan -65880 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni