Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fuad Haxhiymeri
Rezultate gjithsej: 2

BLOJA (Ish-Bloja Tiranë)

J61817056C
(Përpunim, prodhim, shpërndarjen, tregtimin dhe shitjen e miellit dhe të nënprodukteve të tij dhe produkteve ushqimore me bazë mielli. Import -eksport të të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqi)

Tiranë -69598145 ALL

PRIMA

K32419001R
(Import-eksport dhe tregtim me shumicë e pakicë të artikujve ushqimor, industrial, bujqësor, lëndë të përpunuara dhe të papërpunuara, farmaceutike e kozmetike, bimë medicinale. Përpunim, prodhim dhe )

Tiranë -19467455 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni