Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gëzim Halili
Rezultate gjithsej: 3

TRANSUDHETARE

J64103414M
(Transportimi i udhetareve dhe punonjesve brenda dhe jashtevendit,riparim te mjeteve te veta,kolaudim periodik te mjeteve te veta dhe te tretve,parkim i mjeteve private dhe shteterore,kurse kualifikimi per shofe)

Fier -2836492 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GRIALD

J68117216C
(Ne fushen e ndertimit, zbatimit, projektimit dhe rikonstruksioneve.Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit.Tregtim me shummice dhe pakice te mallrave te ndryshme, sherbime te ndryshme sociale.Prodhim ma)

Kukës 10813794 ALL

HYDROALBANIA

K67905205T
(Ndërtimin e hidrocentraleve dhe impianteve të tjera për prodhimin e energjisë elektrike. Shfrytëzimin e tyre dhe prodhimin e tregtimin e energjisë elektrike. Import eksport, duke përfshirë magazinimin d)

Kukës -829898 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni