Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gazmir Bizhga
Rezultate gjithsej: 1

G B Civil Engineering

L51825011V
(a) Studio vleresimi pasurish te patundeshme.b) Projektim punimesh ndertimore.c) Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi.d) Punime topografike ndertimoree) Hartim raportesh te ndikimit te mjedisit,auditim mjedis)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni