Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Genc Radovicka
Rezultate gjithsej: 1

Smart ICT Services

L71324056C
(Sherbime te Konsulences ne fushen e Teknologjise se Informacionit dhe Komunikacionit (TIK). Keto sherbime perfshijne: a. Sherbimet e projektimit te sistemeve informatike, duke perfshire dhe pergatitjen e do)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni