Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gentian Sula
Rezultate gjithsej: 8

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP (Ish INTERSIG)

K12201002T
(Objekti i Shoqerise eshte kryerja e veprimtarive te sigurimit dhe risigurimit te jo-jetes ne perputhje me legjislacionin shqiptar per veprimtarine e sigurimit. Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari ndihmese o)

Tiranë 74500039 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

S E L C O M

K61920009K
(Rrjete publike te komunikimeve elektronike.Sherbime publike te komunikimive elektronike.Sherbimin e ofrimit te internetit (ISP).Komunikim te dhenash ne nivel kombetar dhe nderkombetar.Komunikim te multimedias d)

Tiranë 13283064 ALL

S&D INVEST

K82112004C
(Menaxhim dhe shperndarje te ujit te pishem dhe largimin e ujrave te ndotura. Sherbime ne fushe e mirembajtjes dhe administrimit te prones se perbashket.Konsulence teknike, projektim ne fusha te ndryshme. Tre)

Tiranë ALL

Kiss FM (ish "Radio One", ish "Kiss FM Radio")

K92226026O
(Mbullimi me sinjal radioje ne territorin e Tiranes nepermjet emetimit te programeve te saj ne radion e quajtur Radio One.)

Tirane 521960 ALL

NOA DEVELOPMENT

L42203032I
(Aktivitete në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale. Ndërtimin dhe shitjen e ndërtesave industriale, banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave, garazheve, si dhe shitblerjen dhe drejtimin ekono)

Tiranë -366113 ALL

ATLAS INTERNATIONAL Gmbh

L61531022M
(Planifikimi/projektimi, prodhimi dhe shpërndarja e targave të automjeteve; Dizenjimi i targave dhe skicave të dokumenteve të sigurisë dhe specifikimet teknike; Gjetja e zgjidhjeve dhe mirëmbajtja e sistem)

Tiranë ALL

SMART PARK

M02014004D
(Te shfrytezoje te gjithe kapacitet e saj per krijimin, shfrytezimin dhe menazhimin e Parkingut. Te krijoje, bleje, financoje, investoje, te hyje ne marredhenie te ndryshme me te tretet, te kryeje sipermarrje dh)

Tiranë ALL

NOA HOLDING

M31509039J
(Shoqëria e cila ka organizimin si një shoqëri Holding, do të jetë zotëruese e kuotave në disa shoqëri të tjera dhe do të ofrojë asistencë për shoqëritë e zotëruara në mënyrë të drejtpërd)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni