Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gezim Dobi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

DOBI MANAGEMENT

L01605034R
(Veprimtari te blerjes, shitjes dhenies me qera dhe administrimit te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Konsulence ne menaxhim dhe administrim biznesi, burimeve njerzore etj. Menaxhim i shoqerive tregt)

Tirane 6876645 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni