Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gjergj Kadeli
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

" 2 L X "

K77523502A
(Sigurimin e objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizike e juridike,qe ushtrojne veprimtari ne Republiken e Shqiperise.Sigurimi dhe mbrojtja e jetes dhe e shendetit te personave fi)

Lezhë 1262104 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni