Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gjergj Miculi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

"MICULI" 

K67313002F
(Perpunim dhe tregtim i lendes drusore,prodhim dhe tregtim te artikujve te ndryshem te mobilerive, tregtim te artikujve te ndryshem te parketeve,tregtim te artikujve te ndryshem te lendeve te ndertimit(bojra,mat)

Shkodër 42965993 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni