Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Global Liman Isletmeleri
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

DURRES CONTAINER TERMINAL

L12126504E
(Aktiviteti i kësaj shoqërie konçensionare është në përputhje dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të ministrave me Nr. 532 datë 13. 07. 2011 "Për miratimin e Kontratës së Konçesionit". Për m)

Durrës 413183975 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni