Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Grigor Joti
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

INFOSOFT SYSTEMS

J61820021C
(a. Importim, eksportim dhe tregtim te sistemeve te teknologjise se informacionit per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve si: hardware, software, networking dhe te gjithe periferikeve te tyre. Montim ap)

Tiranë 657512470 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Investment Joti - Infosoft Group (ish "INVESTMENT JOTI")

K91425022E
(Pjesmarrje ne shoqeri, si dhe ne borde drejtuese te shoqerive.Konsulence ne menaxhim dhe administrim biznesi. Menaxhim i shoqerivie tregtare. Veprimtari t blerjes, shitjes dhe qeradhenies, te pasurive te lua)

Tirane 443251947 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni