Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Hektor Agalliu
Rezultate gjithsej: 1

Premium Construction & Maintenance

M11816005V
(Ndertim Infrastrukture , ndertime civile , industriale, turistike. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile.Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Projektim, zbatim, mirembajtje peri)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni