Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ilmi Hoxha
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

EDNA-FARMA

K01515004T
(Tregtimi i artikujve të përgjithshëm industrial, ushqimor, blektorial, makineri e pajisje elektroshtepiake.Tregtim të artikujve mjekësor si: medikamente, preparate farmaceutike e kozmetike me shumice e pak)

Tiranë 8456723 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni