Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ismail Meço
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

Edonil Konstruksion (Ish BOGOVA - 2000)

K11519006K
(Ndërtime civile, industriale, turistike, dhe kompletimi i instalimeve të nevojshme për to. Rikonstruksione godinash civile, ekonomike, veshje fasadash. Ndërtim rrugësh, vepra arti, ujësjellës e kanalizim)

Tiranë 8300001 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni