Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI
Rezultate gjithsej: 1

KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI ARNAVUTLUK SUBESI

M12123021T
(Aktivitet ne fusha te perparuara te teknologjive mjedisore si: Projektim, ndertim dhe administrim i impianteve te pastrimit te ujit te pijshem dhe impianteve te trajtimit te ujerave te ndotura. Ndertimi i linja)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni