Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Kamerion Salillari
Rezultate gjithsej: 2

3D-GIS

L91724503K
(Projekte dhe relacione arkelogjike të objekteve që bien në zonën A dhe B arkelogjik. Rivelime inxhinierike. Rilevime inxhinierike kadastrale. Shërbime të Sistemit GIS. Bazamente gjeodezike. Projektim foto)

Durrës ALL

SOCIETAS SERVICES INTEGRATED

M31414501A
(Ofrimin e shërbimeve për të tretët, individ, persona fizik e juridik, në institucionet publike apo private, që ofrohen nëpërmjet sistemit elektronik (on-line) apo fikisht, Konsulencë në përpilimin)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni