Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Kastriot Shehi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

HUK - PROJEKT

J91329004W
(Ne fushen e studimeve dhe kerkimeve,tregtise dhe kembimeve tregtare, investimeve dhe teknollogjise, ndertime, rikonstruksione, ujesjellesa,kanalizime, etj. Veprimtari ne fushen e supervizionit,kolaudimit dhe mb)

Tiranë 4863388 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni