Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Klaudio Gega
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

GEGA OIL GROUP (ish "GENKLAUDIS" SH.A.)

K76911001E
(Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve, perfshire ato bio, si dhe lendeve djegese, duke perfshire gjithashtu si me poshte vijon: tregtimi me shumice i naftes bruto e nenprodukteve te saj te kateg)

Tirane 96229884 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni