Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Kostaq Milo
Rezultate gjithsej: 2

DROPULL ENERGY

M23502602F
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese (fotovoltaike, eolike, hidrike) te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, si dhe i veprave te ty)

Gjirokaster ALL

'' CLEO INVESTMENT'' SH.P.K.

M31823012S
(''Studime tregu, sherbime e konsulenca ne administrim e marketing biznesi, ndermjetesim per te trete, sherbime finaciare e kontabile, vleresim, projektim, kolaudim e te tjera; aktivitet ne fushen e tregetise)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni