Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Kriseda Kotmilloshi
Rezultate gjithsej: 1

M.A.G PARTNERS

M11501019A
(Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim i punimeve te ndertimit si: Rikonstruksion godinash civile, industriale dhe ekonomike, veshje fasadash, hidroizolime termoizolime. Montim dhe instalim, impianteve elektrik, imp)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni