Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Kujtim Kadria
Rezultate gjithsej: 1

KUSABERTO

L66417701P
(Objekti i aktivitetit do të jetë: a) Në fushën e ndërtimit në kategoritë e mëposhtme: Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e indus)

Dibër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni