Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Laerta Liko
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

INVICTUS

L12213005M
(Studim, Projektimin, Mbikeqyrje e Kolaudimin Te Punimeve, Konsulence, Investimin, Sipermarjen sipas rastit per realizimin me fonde publike dhe/ose private te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi)

Tiranë 2703779 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni