Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Llazar Angjeli
Rezultate gjithsej: 2

PELIKAN SHPK

K03822406P
(Rritje, zenie dhe tregim peshku, hoteleri, bar-bufe, sherbime turistike, ruajtja dhe mbarshtimi i faunes se eger dhe gjueti turistike. Tregtim armesh gjahu, municion gjahu, materiale te ndryshme gjuetie si dhe )

Lushnjë 391663 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANSIG

L21319037M
(Shoqeria ka per objekt te saj sigurimet e përgjithshme, ne perputhje me Ligjin Nr 9267 date 29.07.2004 "Per veprimtarin e sigurimit, te risigurimit dhe ndermjetesimit ne sigurime dhe risigurime" , si dhe çdo )

Tiranë 43461844 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni