Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Luan Biba
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

BIBA-X

K32618815N
(Ndërtime civile, punime dheu, sistemime tarracime terrenesh. Ndërtime rruge kat V, IV. Ndërtim rruge kat III, II, I. Veshje me asfaltbeton të rrugëve dhe sistemim e asfaltim sheshe. Ndërtim vepra kullimi,)

Tiranë 20475044 ALL

3B

M11916022O
(Veprimtari ne fushen e prodhimit , magazinimt e tregtimit te prodhimeve e ushqimeve blegtorale e bujqesore , dhe furre buke .Tregti , Import-Eksport duke perfshire magazinimin dhe tregtimin me shumice dhe me pa)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni