Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Luan Kapri
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

REJ

J93711608Q
(Tregtim te artikujve te ndryshem, import dhe eksport te mallrave pa prejashtim, transportimin e mallrave dhe udhetareve.Sherbimin e pastrimit, grumbullimit dhe largimin e mbetjeve publike.Ndertimi i objekteve t)

Tiranë 68105248 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni