Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Luan Saraçi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP-OIL

K16604717F
(Tregeti ,import-eksport, me shumice e pakice te karburanteve vajrave lubrifikante,te naftes e derivateve te saj,prodhimin dhe perpunimin etyre,pjese kembimi per automjete dhe sherbimi i riparimit te tyre,pika s)

Dibër 9006797 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni