Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Lulzim Rrahmanaj
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

FLORIDA

J79602604P
(Eksport import te mallrave e ndryshem industrial e ushqimore,paisje e pjese elektrike, elektroshtepiake, tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale e ushqimore si dhe te artikujve te tjere)

Kukës 7342331 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni