Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Lulzim Sterkaj
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

STERKAJ

J68310708M
(Ndertime civile e industriale te te gjitha llojeve, tregti, import- eksport, prodhim, perpunimi e sherbime ne fushen e industrise ushqimore, materiale te ndertimit, teindustrise, artizanatit, veshmbathjes, farm)

Tiranë 108171582 ALL

DIVJAKA RESORT

L34225401B
(Hoteleri Turizem Projektimi, ndertimi i veprave civile, industriale, turistike, bujqesore, kompletimi dhe instalimet e nevojshme per to, punime restaurimi. Import-Eksport, tregtim me shumice e pakice i te gjith)

Divjake 892279 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni