Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Mehdi Lala
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB SHPRESA

J72110003F
(Ndertim dhe Rikonstruksion. Ne fushen e ndertimeve ne objekte te ndryshme per banim, te atyre social kulturore, hapje rrugesh, asfaltime, ngritje fabrikash, lokalesh, etj. Prodhime te materialeve te gatshme dhe)

Tiranë 1862201 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MELA.

K62320011G
(Ndërtime dhe rikonstruksion. Prodhim materiale ndërtimi, civile dhe ekonomike, rrugore dhe aeroporte, hekurudhore, ura, vepra arti, detare, hidraulike, hidroteknike, vepra të veçanta e punime speciale, rest)

Tiranë 1364043 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni