Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Rezultate gjithsej: 84

QENDRA SPORTIVE KUQ E ZI

L11705012O
(Projekim dhe ndërtimi i modernizuar i Stadiumit Kombëtar "Qemal Stafa" të ketë një destinacion të dyfishtë. Pjesa qendrore e projektit dhe ndertimit të ketë destinacion sportiv, publik, të pandryshues)

Tiranë -70491103 ALL

FRIGORIFERI DVORAN KORÇE

L34015002V
(Ruajtje mallrash me fason, Import-eksport me shumicë dhe pakicë, parking, dhoma, ambiente me qira.)

Korçë ALL

KORPORATA E INVESTIMEVE SHQIPTARE

M01917011D
(Nxitja e zhvillimit ekonomik nepermjet projekteve te investimit me potencial komercial ne nivel qendror, vendor dhe rajonal, ne mbeshtetje te politikave shteterore te zhvillimit. Venia ne perdorim me eficience )

Tirane ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë

M24431001N
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshern i konsurnatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/ sistemeve te furnizimit me uje te pijshern; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses )

Korce ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni